Bốc thăm may mắn: Suất ngoại giao đặc biệt cho khách hàng tự do

Gold Tower dành tặng 1 suất ngoại giao đặc biệt
( Ưu đãi đến 8% giá trị BĐS so với giá sàn) cho khách hàng tự do may mắn đăng ký chương trình này.

   

Để đăng ký chương trình này, bạn cần hoàn thiện form đăng ký phía dưới,  Số điện thoại từ Form đăng ký sẽ được sử dụng làm mã bốc thăm may mắn.
Vào lễ mở bán đầu tiên của GoldTower chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm ra số điện thoại may mắn dành được suất ngoại giao đặc biệt cho khách hàng tự do
Gold Tower sẽ liên hệ với quý khách may mắn theo số điện thoại đã đăng ký tại đây.