Ngày 8/5 vừa qua, Ban tổ chức Gold Tower đã tổ chức thành công hội nghị nhà chung cư lần đầu với sự tham gia và ủng hộ của cư dân tòa nhà.

Các thành viên ban quản trị được bầu ra tại hội nghị chung cư Gold Tower

Với mong muốn chất lượng dịch vụ và điều kiện sinh hoạt đảm bảo được nhu cầu của đa số chủ hộ, Ban quản trị mới sẽ cố gắng đưa ra các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả cho cư dân. Tất cả vì mục tiêu phát triển chung cư Gold Tower, không chỉ làm nên chất lượng mà còn đảm bảo giá trị sống vững bền trong tương lai.