Liên hệ

Chuyên viên Tư vấn

Chu Hải Yến

Trưởng phòng BĐS
Địa chỉ:
Công Ty CP Thương Mại Hưng Việt Add: 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: