Trải nghiệm nhà mẫu Gold Tower qua video 360 độ

Mời các bạn trải nghiệm không gian khu căn hộ cao cấp của dự án BĐS Gold Tower 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội qua công nghệ video 360 độ

Trải nghiệm nhà mẫu 130m2  của Gold Tower qua Video 360 độ
Thực tế ảo 3D -  Video căn Hộ Mẫu - Catalog dự án online - Thông tin tiện ích và vật tư - Thư viện video - Thư viện hình ảnh - Tiến độ - Download toàn bộ tư liệu


Trải nghiệm nhà mẫu 110m2  của Gold Tower qua Video 360 độ
Thực tế ảo 3D -  Video căn Hộ Mẫu - Catalog dự án online - Thông tin tiện ích và vật tư - Thư viện video - Thư viện hình ảnh - Tiến độ - Download toàn bộ tư liệu